StarLake

StarLake

KTC Vietnam 11 May, 2020
Share:
94 0

KTC Việt Nam triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho dự án Khu Đô Thị Tây Hồ Tây – StarLake. Dịch vụ được triển khai từ 2018.

Tags:
Share:
94 0

Bình luận

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo vệ
Banner register