TPBank

TPBank

KTC Vietnam 20 Apr, 2020
Share:
125 0

Công ty bảo vệ KTC Việt Nam đã triển khai dịch vụ bảo vệ ngân hàng chuyên nghiệp bảo vệ nhiều mục tiêu phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tại Hà Nội.

Nhân viên Bảo Vệ KTC Việt Nam nhận giấy khen từ TPBank

Tags:
Share:
125 0

Bình luận

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo vệ
Banner register