Trang Chủ » tập huấn
KTC tổ chức tập huấn tin học cho cán bộ quản lý.

KTC tổ chức tập huấn tin học cho cán bộ quản lý.

KTC Security 17 May, 2022
Ngày 15/05/2022 phòng đào tạo tổ chức lớp tập huấn, bổ xung các kỹ năng tin học cho đội ngũ cán bộ các mục tiêu nhằm nâng cao trình độ...

    Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo vệ
    Banner register