Trang Chủ » Đồng Phục của KTC Việt Nam
Đồng Phục của KTC Việt Nam
Giới Thiệu

Đồng Phục của KTC Việt Nam

KTC Vietnam 1 Jun, 2020
Share:
249 0

Đồng phục là một đề tài luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư và cải tiến, tùy thuộc vào tính chất và đặc thù của nhiệm vụ mà công ty dịch vụ bảo vệ KTC Việt Nam trang bị cho nhân viên những loại trang phục khác nhau.

Tags:
Share:
249 0

Bình luận

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo vệ
Banner register