Đang thực hiện
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE

Liên hệ: 0997.588.588

HOTLINE

Liên hệ: 0997.588.588

 
Một trong nhiều thành tích của nhân viên KTC Việt Nam

Một trong nhiều thành tích của nhân viên KTC Việt Nam

Một thành tích nho nhỏ của bạn Nhân viên Ngu​yễn Xuân Sang tại Khu vực TP. Huế

 

Dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ

Là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu nhà cửa, công trình, tài sản vật chất..vv.. tại nhiều địa điểm khác nhau. Nó bao gồm các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ,...

VIDEO CLIP :


Coppy right of

© 2016 KTCSecurity.com.vn. All Rights Reserved.

  • Visits13668

  • Online1

Thiết kế và phát triển bởi web123.vn